Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

margerrytka
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viamefir mefir
margerrytka
margerrytka
margerrytka
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viaBetterDays BetterDays
margerrytka
2654 4ae5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaBetterDays BetterDays

December 27 2019

margerrytka
9076 e7c4 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafxckyox fxckyox
margerrytka
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafxckyox fxckyox
margerrytka
Miłość jest wtedy, gdy masz ochotę go zabić ale zdajesz sobie sprawę że później byłoby Ci smutno bez niego.
— Co czujesz?
Reposted fromniewychowana niewychowana viafxckyox fxckyox
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka

September 08 2019

margerrytka
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaToshi Toshi
margerrytka
1398 bde1 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaToshi Toshi
margerrytka
1269 c1e5
margerrytka
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat viaeternaljourney eternaljourney
margerrytka
margerrytka
2015 0de3 500
Reposted fromolbaria olbaria viaeternaljourney eternaljourney
margerrytka
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viaeternaljourney eternaljourney

June 01 2019

margerrytka
2705 e54a 500
margerrytka
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria viaeternaljourney eternaljourney
margerrytka
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...