Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2020

margerrytka
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viaToshi Toshi
margerrytka
8561 5943 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaToshi Toshi
margerrytka
7582 32c2 500
Reposted fromallay allay viaeternaljourney eternaljourney
margerrytka
margerrytka
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
margerrytka
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
8064 55b2 500
Reposted fromowca owca viadoubleespresso doubleespresso

December 29 2019

margerrytka
7677 df82 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
margerrytka
Reposted fromgruetze gruetze viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
margerrytka
6692 723e 500
Reposted fromikhakima ikhakima viatobecontinued tobecontinued
margerrytka
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
margerrytka
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir vialexxie lexxie
margerrytka
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
margerrytka
margerrytka
Reposted fromshakeme shakeme viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...