Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

margerrytka
5250 431b
margerrytka
2664 aca0
Reposted frombaccha baccha viaznikajac znikajac
margerrytka
2018 9ffc
Reposted fromxalchemic xalchemic viaciasteczkowa ciasteczkowa
margerrytka
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaciasteczkowa ciasteczkowa
margerrytka
3668 9ac1
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaciasteczkowa ciasteczkowa
margerrytka
4107 bf8a 500

margerrytka
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viaciasteczkowa ciasteczkowa
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaciasteczkowa ciasteczkowa
margerrytka
2659 e31d
Reposted fromlittlefool littlefool viaciasteczkowa ciasteczkowa
margerrytka
margerrytka
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaciasteczkowa ciasteczkowa
margerrytka
margerrytka
margerrytka
margerrytka
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaciasteczkowa ciasteczkowa
margerrytka
3548 3a8c
Reposted fromlittlefool littlefool viaciasteczkowa ciasteczkowa
margerrytka
7906 a963 500
Reposted fromretaliate retaliate viaciasteczkowa ciasteczkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl