Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

margerrytka
2705 e54a 500
margerrytka
2092 4c70
Reposted fromolbaria olbaria viaeternaljourney eternaljourney
margerrytka
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
margerrytka
6913 0ce2
margerrytka
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viaonlyhedone onlyhedone

May 18 2019

margerrytka
2723 d48f 500
margerrytka
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek vianotyourstrawberry notyourstrawberry
margerrytka
margerrytka
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney

May 11 2019

margerrytka
7492 3a15
Reposted frommiststueck miststueck viawentyl wentyl
margerrytka
0423 cc62 500
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
2108 9b19 500
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
margerrytka
7650 25dd
Reposted fromgrobson grobson viatobecontinued tobecontinued

May 03 2019

margerrytka
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

March 31 2019

margerrytka
4164 4d1c
Reposted fromwciurnastek wciurnastek viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

March 30 2019

margerrytka
6090 90f1

March 24 2019

margerrytka
8442 3a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
margerrytka
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viaretro-girl retro-girl
margerrytka
1896 e8c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl