Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2019

margerrytka
8442 3a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
margerrytka
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viaretro-girl retro-girl
margerrytka
1896 e8c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
margerrytka
2271 e57a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
margerrytka
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataga ataga

March 23 2019

margerrytka

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!

— Astrid Lindgren
Reposted fromstrangeee strangeee viaonlyhedone onlyhedone
margerrytka
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viaonlyhedone onlyhedone
margerrytka
7422 fe55 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

March 10 2019

margerrytka
6968 1419
margerrytka
5524 bfbd 500

March 09 2019

margerrytka

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— Katarzyna Wyszyńska w artykule: "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viamhsa mhsa
margerrytka
7923 5343 500
Reposted fromsoftboi softboi viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
margerrytka
9254 b923 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty

March 03 2019

margerrytka
Możliwe, ze nie jesteśmy w stanie kochać właśnie dlatego, ze pragniemy być kochani, to jest dlatego, ze domagamy się czegoś od tego drugiego (miłości), zamiast przystępować do niego bez żadnych wymagań i pragnąc wyłącznie jego obecności.
— Nieznośna lekkość bytu
margerrytka
7902 f66a
margerrytka

March 02 2019

margerrytka
9771 05eb 500
Reposted fromnutt nutt viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

February 16 2019

margerrytka
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain – Pamiętniki Adama i Ewy
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianieobecnosc nieobecnosc
margerrytka
0656 a089
9014 0394
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl