Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

margerrytka
5369 b820 500
Reposted frommyrla myrla
margerrytka
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viamyrla myrla

May 31 2018

margerrytka
margerrytka
Reposted fromFlau Flau viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
margerrytka
8779 cba4 500
Reposted fromfungi fungi viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

May 25 2018

margerrytka
margerrytka
5220 3022 500
margerrytka
9237 959c
Reposted fromnexxt nexxt viacomplicated-idea complicated-idea

May 19 2018

margerrytka
0701 a5e2 500
Reposted fromslodziak slodziak
margerrytka
9139 74f4 500
Reposted fromslodziak slodziak
margerrytka
Reposted fromfx00 fx00 viaimaybebad imaybebad

May 18 2018

margerrytka
W ogóle niech mi będzie wolno poradzić pani, Małgorzato, niech się pani nigdy niczego nie boi. To rozsądne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
margerrytka
9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viaoblivious oblivious
margerrytka
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaoblivious oblivious
margerrytka
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow
Reposted frommonstrum monstrum viaoblivious oblivious

May 16 2018

margerrytka
Nie podam pani przepisu na miłość. Nam się po prostu zdarzyła. Że otwieramy rano oczy i chce nam się ze sobą być. Mówię: zrobisz mi kawę? I mąż wychodzi z psem, ale jeszcze zdąży mi zrobić kawę i na tę kawę czasami się przysiada. A ja się wałkonię, bo nie muszę wstać. Pyta: co robisz dzisiaj? To i to. A ty? A ja to i to. To fajnie. To są rzeczy najprostsze.
— Dorota Kolak

May 13 2018

margerrytka
3172 8a6d
Reposted fromadkagar adkagar viaolivierk olivierk
margerrytka
1263 1fc5 500

May 12 2018

margerrytka
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
margerrytka
1999 b8fe 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl