Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

margerrytka
2723 d48f 500
margerrytka
4939 aa8d 500
Reposted fromsh0tek sh0tek vianotyourstrawberry notyourstrawberry
margerrytka
margerrytka
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney

May 11 2019

margerrytka
7492 3a15
Reposted frommiststueck miststueck viawentyl wentyl
margerrytka
0423 cc62 500
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
2108 9b19 500
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
margerrytka
7650 25dd
Reposted fromgrobson grobson viatobecontinued tobecontinued

May 03 2019

margerrytka
6956 09b4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued

March 31 2019

margerrytka
4164 4d1c
Reposted fromwciurnastek wciurnastek viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

March 30 2019

margerrytka
6090 90f1

March 24 2019

margerrytka
8442 3a60 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
margerrytka
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viaretro-girl retro-girl
margerrytka
1896 e8c2 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafeminine feminine
margerrytka
2271 e57a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
margerrytka
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaataga ataga

March 23 2019

margerrytka

Dzisiaj urządziłam sobie samotność, najsłodszą samotność przez cały dzień; książki (...); a potem do tego jeszcze Beethoven (...) Jak mogą istnieć ludzie, którzy się nudzą, Boże drogi! Jak może starczyć czasu! Jak, na Boga, zdążyć przeczytać wszystkie książki, wysłuchać całej muzyki, zobaczyć wszystkie miejsca na świecie; nie, to było kłamstwo, ja nie chcę oglądać wszystkich miejsc, ale zamiast tego chcę mieć czas na niezwykłe przeżywanie natury i ludzi, i sztuki, które oferuje ta krótka chwilka życia. I jeszcze trzeba mieć kilka minut na to, aby tylko posiedzieć i pogapić się bezmyślnie!

— Astrid Lindgren
Reposted fromstrangeee strangeee viaonlyhedone onlyhedone
margerrytka
Nie potrafię już spojrzeć na niego tak, jak kiedyś. W moich oczach zmienił się nie do poznania. Widząc go, nie czuję smutku, żalu czy czegoś w tym rodzaju. Wtedy jestem tylko zawiedziona, sobą zawiedziona, że widziałam w nim coś czego tak naprawdę (chyba) nigdy nie było.
Reposted fromLoOuu LoOuu viaonlyhedone onlyhedone
margerrytka
7422 fe55 500
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl