Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2018

margerrytka
1037 f379 500
Reposted fromwagabunda wagabunda viaawakened awakened

November 10 2018

margerrytka
2006 26ed 500
Reposted fromwentyl wentyl
margerrytka
Niektóre kobiety są takie naturalne. Nie malują się za wiele, noszą rozpuszczone włosy i śmieją się odchylając głowę do tylu. Są takie prawdziwe, takie.. kobiece właśnie. To widać już na pierwszy rzut oka, sposób w jaki się poruszają, jak mówią, jak otwierają puszkę z colą. Tu nie chodzi o seksapil, niewinność, bezradność czy kruchość. One mają w sobie kobiecość, tą niesamowitą delikatność i zapierający dech w piersiach wdzięk.
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viaohsoquiet ohsoquiet
margerrytka
7982 e535 500
margerrytka
0274 4c58
Reposted fromsavatage savatage viaohsoquiet ohsoquiet

November 07 2018

margerrytka
4615 914a 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
margerrytka
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viawarkocz warkocz
margerrytka
8866 b150
Reposted fromstroschek stroschek viawarkocz warkocz
margerrytka

Posiadanie wspólnych pasji nie jest wyjątkowe. Całowanie się nie jest wyjątkowe. Seks nie jest wyjątkowy, a słowa: „Tęsknię” i „Kocham Cię” też takie nie są. To jest tani towar i w praktyce oznacza to, że między wami do niczego wielkiego nie doszło, nawet jeśli myślisz inaczej.

Wiesz co jest wyjątkowe? Fakty. Wspólne decyzje, plany i codzienne życie. Rzeczy, które nawzajem dla siebie robicie. To, że do ciebie zadzwonił tak, jak obiecał, wysłał ci pocztówkę z wyjazdu, na który nie mogłaś pojechać razem z nim albo przez dwie godziny usiłował ugotować twoje ulubione danie, które i tak przypalił.

— Volantification
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
margerrytka
0439 000f 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viawarkocz warkocz

November 01 2018

margerrytka
6121 2764
Reposted fromipo ipo vianotyourstrawberry notyourstrawberry
margerrytka
margerrytka
1077 6320 500
Reposted fromoll oll viapoppyseed poppyseed
margerrytka
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapoppyseed poppyseed
margerrytka
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viapoppyseed poppyseed

October 28 2018

margerrytka
2069 26db 500
Reposted fromwentyl wentyl vianargle nargle

October 27 2018

margerrytka
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadozylnie dozylnie

October 20 2018

margerrytka
9770 b717
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
margerrytka
margerrytka
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
Reposted fromnezavisan nezavisan viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl