Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2019

margerrytka
Masz takie życie, jakie godzisz się znosić
— więc powiedz NIE wszystkiemu co się ogranicza! początek roku to dobry czas na zmiany!
Reposted fromperfectsense perfectsense viaart-modalna art-modalna

January 10 2019

margerrytka
9606 a8fd
Reposted frompsychedelix psychedelix viajunior13 junior13
margerrytka

Jeśli jest ciężko to znaczy że idziesz w dobrą stronę.

Reposted fromgrass grass viaRuda-Shuty Ruda-Shuty

January 05 2019

margerrytka
7031 3fd9 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viagingerowaa gingerowaa
margerrytka
Szczęście nie jest wybuchowe i hałaśliwe, jak przyjemność czy radość. Jest milczące, spokojne, delikatne, to wewnętrzny stan zadowolenia, i żeby go osiągnąć, trzeba na początek pokochać siebie samego.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 01 2019

margerrytka
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viakaatee kaatee
margerrytka
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać.
Reposted fromnezavisan nezavisan viakaatee kaatee
margerrytka
margerrytka
9782 5582
Reposted fromretro-girl retro-girl viaeryawen eryawen
margerrytka
1965 59f3
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaeryawen eryawen
margerrytka
8924 6ced 500
Wenecja

December 30 2018

margerrytka
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaeternaljourney eternaljourney
margerrytka
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
margerrytka
Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki kiedy jestem obudzony.
— Ernest Hemingway

December 29 2018

margerrytka
9511 a5b3 500
Reposted fromonlyman onlyman viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

December 26 2018

margerrytka
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viagittaara gittaara
margerrytka
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viagittaara gittaara

December 25 2018

margerrytka
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll viamessinhead messinhead
margerrytka
4281 5517 500
Reposted fromoll oll viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl