Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

margerrytka
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeannee jeannee
margerrytka
Kalaloch Beach, WA
Reposted fromkasjencja kasjencja viajeannee jeannee
margerrytka
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viajeannee jeannee
margerrytka
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viajeannee jeannee
margerrytka

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viajeannee jeannee
margerrytka
Reposted fromworst-case worst-case viajeannee jeannee
margerrytka
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

May 14 2017

margerrytka
1667 df1a
Reposted fromcaraseen caraseen viajeannes jeannes
margerrytka
4467 df0a
Reposted fromspring-flow spring-flow viajeannes jeannes
margerrytka
6777 c700
Reposted fromkrzysk krzysk viajeannes jeannes
5586 d6f6
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viajeannes jeannes
margerrytka

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viajabolmax jabolmax
4832 1c12 500
Reposted fromamatore amatore viajabolmax jabolmax
margerrytka
margerrytka
5159 ad96
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viajabolmax jabolmax
margerrytka
Reposted frombluuu bluuu viajabolmax jabolmax
4987 1974 500
Reposted fromamatore amatore viajabolmax jabolmax
margerrytka

May 13 2017

margerrytka
Potrzebna jest odwaga, żeby być innym niż inni. I żeby mówić i robić rzeczy, które są tak oczywiste i proste, że nikt już o nich nie myśli.
— Aglaja Veteranyi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl