Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

margerrytka
0619 3a27 500
Reposted fromZircon Zircon vianiskowo niskowo
margerrytka
7819 1bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
margerrytka

January 14 2018

margerrytka
0133 4ed0
Reposted fromdusielecc dusielecc viaweheartit weheartit

January 06 2018

6625 76c4 500
Reposted frombun bun viaEmilieBronte EmilieBronte

January 04 2018

Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viadailylife dailylife
margerrytka
margerrytka
Reposted fromdogs dogs viaszukajacszczescia szukajacszczescia
margerrytka
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
Reposted fromalmostlover almostlover viadailylife dailylife

January 03 2018

margerrytka
margerrytka
margerrytka
margerrytka
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
8489 d711
Reposted fromKaviah Kaviah viaSkydelan Skydelan
margerrytka
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
margerrytka
Les femmes*! (...) Są wspaniałe! Mówią bez zastanowienia i potem cud — mają rację. Kobiety podświadomie obserwują tysiące najdrobniejszych szczegółów, nie wiedząc nawet, że to robią. Ich podświadomość sumuje te szczegóły, no i rezultat, który one nazywają intuicją.

* Kobiety
— Herkules Poirot
Reposted fromflorentyna florentyna viaSkydelan Skydelan
margerrytka

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viaSkydelan Skydelan
margerrytka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl